Cinio Dydd Sul
Afternoon Teas
Roast
Roast Dinners
Cinio Dydd Sul
Cinio rhôst nol o’r 30ain o Ionawr.
Cakes
Te prynhawn hyfryd
Roast Dinners
Bwyd cartef safonol
previous arrow
next arrow

Croeso

O fewn yr adeilad traddodiadol a chartrefol, oedd unwaith yn dafarn, gweinir brydau blasus, cartref o safon, yn defnyddio cynnyrch lleol, mewn ryseitiau traddodiadol ond gyda syniadau ffres a newydd.

Brecwast, cinio a thê prynhawn gyda golygfa o fynyddoedd Twr, Caergybi a’r Garn yn y pellter, a digonedd o wyrddni Môn o’ch cwmpas.

Profiad hamddenol i gyplau, neu grwpiau o ffrindiau a theulu, ac wrth ein bodd yn croesawu plant.

Darllen mwy...

Archebion

Neilltuwch fwrdd

Bwyd ar gael tan 3yh.
Mae Te Prynhawn, Waffls a chrempogau ar gael wedi hynny, rhwng 3 a 5yh.

Oriau Agor

29.1.22 - Ar agor yn gweini brecwast am 10yb, cinio, te prynhawn a hefyd prydau gyda’r nos o 5yh ymlaen.

30.1.22 - Yn gweini brecwast 10-11yb, wedyn cinio rhôst 12-3, te prynhawn 2.30-4.30

Ar agor o’r 3ydd Chwefror bob Dydd Iau i Sul 10-4.30. (Ar gau Llun i Mercher ar hyn o bryd)

Bwriadu agor Nos Sadwrn Chwefror 12fed hefyd, ar gyfer prydau gyda’r nos.

Lleoliad