Cinio Dydd Sul
Afternoon Teas
Roast
Roast Dinners
Cinio Dydd Sul
Cakes
Te prynhawn hyfryd
Roast Dinners
Bwyd cartef safonol
previous arrow
next arrow

Croeso

O fewn yr adeilad traddodiadol a chartrefol, oedd unwaith yn dafarn, gweinir brydau blasus, cartref o safon, yn defnyddio cynnyrch lleol, mewn ryseitiau traddodiadol ond gyda syniadau ffres a newydd.

Brecwast, cinio a thê prynhawn gyda golygfa o fynyddoedd Twr, Caergybi a’r Garn yn y pellter, a digonedd o wyrddni Môn o’ch cwmpas.

Profiad hamddenol i gyplau, neu grwpiau o ffrindiau a theulu, ac wrth ein bodd yn croesawu plant.

Darllen mwy...

Archebion

Neilltuwch fwrdd

Bwyd ar gael tan 3yh.
Mae Te Prynhawn, Waffls a chrempogau ar gael wedi hynny, rhwng 3 a 5yh.

Oriau Agor

Mercher i Sul 10-4.30 hefyd Nos Sadwrn 26.3 a 9.4

Oriau agor Pasg ymlaen
Mercher i Sul 10-5
Bob Nos Wener a Nos Sadwrn o wyliau’r Pasg ymlaen

Lleoliad