Ambell i lun o’n noson staff neithiwr - gneud coctêls a byta lond ein boliau o fwyd Caribî a cheesecake a crymbl rhiwbob gan @nestalewis ni!!

Tra ein bod yn aros yn lleol, a ddim yn teithio am Borthaethwy - down a chynnyrch Dylan’s yn agosach atoch chi.

Steve ein dyn ffenestri yn dod a’i ferched am ginio Dydd Sul.

Ella ichi weld ei lun ar Facebook ar ol iddo helpu Cyngor Môn i lanhau arwyddion ffordd bydr, yn wirfoddol.