Tra ein bod yn aros yn lleol, a ddim yn teithio am Borthaethwy - down a chynnyrch Dylan’s yn agosach atoch chi.

Gallwch gasglu ei pitsas neu bara ganddom ni wedi ichi archebu o’n gwefan ni, ynghyd a llwyth o gynnyrch eraill, a nwydda ein siop.

Ein cred ni ydy i gefnogi’n lleol, a dyna sydd yn ein siop, cynnyrch lleol ag i’ch cadw chi’n saff wedi ei archebu a’r gasglu.

Yn gweithio gyda’n gilydd i gefnogi ein gilydd a chadw pawb yn saff.