Steve ein dyn ffenestri yn dod a’i ferched am ginio Dydd Sul.

Ella ichi weld ei lun ar Facebook ar ol iddo helpu Cyngor Môn i lanhau arwyddion ffordd bydr, yn wirfoddol.